Securex Life Invest Portfolio

Uw geld laten slapen bij de bank of liever investeren en streven naar een hoger rendementspotentieel op lange termijn ? Ontdek onze oplossing.

De Belgische verzekeraar Securex Leven stelt u Securex Life Invest Portfolio voor, een tak 23-verzekeringsoplossing, naar Belgisch recht, die ernaar streeft op lange termijn een positief rendement te behalen.

Het rendementspotentieel wordt bepaald door de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u belegt.

Contacteer ons
Defensive Life

Defensive Life

Het fonds Defensive Life streeft naar een positief rendement op lange termijn, rekening houdend met een vooraf bepaalde doelvolatiliteit (5%). Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds in compartimenten van externe fondsen die gespecialiseerd zijn in verschillende activaklassen. Voor elke activaklasse wordt een basispositie en een minimum- en maximumpositie bepaald. De samenstelling van Defensive Life kan fluctueren tussen de minimum- en maximumposities.

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Umano Fund Defensive Income* (69%)
 • Umano Fund Bond Euro Aggregate* (5%)
 • Umano Fund European Equity* (25%)
 • BNP Paribas Money 3M* (1%)
*Allocatie van 31/12/2023
Neutral Life

Neutral Life

Het fonds Neutral Life streeft naar een positief rendement op lange termijn, rekening houdend met een vooraf bepaalde doelvolatiliteit (8%). Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds in compartimenten van externe fondsen die gespecialiseerd zijn in verschillende activaklassen. Voor elke activaklasse wordt een basispositie en een minimum- en maximumpositie bepaald. De samenstelling van Neutral Life kan schommelen tussen de minimum- en maximumposities.

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Umano Fund Defensive Income* (39%)
 • Umano Fund Bond Euro Aggregate* (5%)
 • Umano Fund European Equity* (47%)
 • Umano Fund Real Estate Eur Securities* (8%)
 • BNP Paribas Money 3M* (1%)
*Allocatie van 31/12/2023
Dynamic Life

Dynamic Life

Het fonds Dynamic Life streeft naar een positief rendement op lange termijn, rekening houdend met een vooraf bepaalde doelvolatiliteit (12,5%). Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds in compartimenten van externe fondsen die gespecialiseerd zijn in verschillende activaklassen. Voor elke activaklasse wordt een basispositie en een minimum- en maximumpositie bepaald. De samenstelling van het Dynamic Life kan schommelen tussen de minimum- en maximumposities.

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Umano Fund Defensive Income* (18%)
 • Umano Fund Bond Euro Aggregate* (5%)
 • Umano Fund European Equity* (67%)
 • Umano Fund Real Estate Eur Securities* (9%)
 • BNP Paribas Money 3M* (1%)
*Allocatie van 31/12/2023
Securex Life-Defensive Fund

Securex Life-Defensive Fund

Het fonds Securex Life-Defensive Fund heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds beleggen in externe fondsen die beleggen in diverse activaklassen, ten belope van max 100% van de activa van het intern fonds Securex Life-Defensive Fund.  Tot 10 % van Securex Life-Defensive Fund kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB’s overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Corporate Fund* (45%)
 • Mixed Fund* (53%)
 • Cash Fund* (2%)
*Allocatie van 31/12/2023
Securex Life-Balanced Fund

Securex Life-Balanced Fund

Het fonds Securex Life-Balanced Fund heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds beleggen in externe fondsen die beleggen in diverse activaklassen, ten belope van max 100% van de activa van het intern fonds Securex Life-Balanced Fund.  Tot 10 % van Securex Life-Balanced Fund kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB’s overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Equity Fund* (19%)
 • Mixed Fund* (80%)
 • Cash Fund* (1%)
*Allocatie van 31/12/2023
Securex Life-Dynamic Fund

Securex Life-Dynamic Fund

Het fonds Securex Life-Dynamic Fund heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds beleggen in externe fondsen die beleggen in diverse activaklassen, ten belope van max 100% van de activa van het intern fonds Securex Life-Dynamic Fund.  Tot 10 % van Securex Life-Dynamic Fund kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB’s overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Equity Fund* (78%)
 • Mixed Fund* (20%)
 • Cash Fund* (2%)
*Allocatie van 31/12/2023
Securex Life-Cash Fund

Securex Life-Cash Fund

Het fonds Securex Life-Cash Fund beoogt een positief rendement op korte termijn. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds 100% beleggen in het compartiment « BNP Paribas Money 3M » van het collectief beleggingsinstrument «BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France».

Prestatie


Samenstelling van het fonds


 • Cash Fund* (100%)
*Allocatie van 31/12/2023
Wilt u meer weten over Securex? Contacteer ons Of raadpleeg onze Securex Life Invest Portfolio brochure