Bibliotheek

Uw geld laten slapen bij de bank of liever investeren en streven naar een hoger rendementspotentieel op lange termijn ? Ontdek onze oplossing.

De Belgische verzekeraar Securex Leven stelt u Securex Life Invest Portfolio voor, een tak 23-verzekeringsoplossing, naar Belgisch recht, die ernaar streeft op lange termijn een positief rendement te behalen.

Het rendementspotentieel wordt bepaald door de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u belegt.

Contacteer ons

De beheersreglementen en de Essentiële-informatiedocumenten van de beleggingsfondsen binnen Securex Life Invest Portfolio


Hieronder vindt u een lijst van alle beleggingsfondsen die in het kader van Securex Life Invest Portfolio worden aangeboden, samen met hun beheersreglement en Essentiële-informatiedocument, met onder andere een beschrijving van hun beleggingsdoelstelling en -politiek en hun kostenstructuur.

Meer weten

Waarschuwing: alvorens te beleggen in Securex Life Invest Portfolio, adviseren wij u om de Algemene Voorwaarden van Securex Life Invest Portfolio aandachtig te lezen, alsook het beheersreglement en het Essentiële-informatiedocument van elk gekozen fonds.

Wilt u meer weten over Securex? Contacteer ons Of raadpleeg onze Securex Life Invest Portfolio brochure