Securex Life Invest Portfolio - BeeFund Solution

Uw geld laten slapen bij de bank of liever investeren en streven naar een hoger rendementspotentieel op lange termijn ? Ontdek onze oplossing.

De Belgische verzekeraar Securex Leven stelt u Securex Life Invest Portfolio voor, een tak 23-verzekeringsoplossing, naar Belgisch recht, die ernaar streeft op lange termijn een positief rendement te behalen.

Het rendementspotentieel wordt bepaald door de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u belegt.

Contacteer ons

BeeFund Solution

Het fonds BeeFund Solution streeft naar een positief rendement op lange termijn door te investeren in de reële economie conform de beleggingspolitiek zoals beschreven in het beheersreglement van BeeFund Solution . De beheerder van het fonds BeeFund Solution zal hoofdzakelijk investeren in obligaties uitgegeven door bedrijven die geselecteerd zijn door “BeeBonds bv” (tussen 0% en 50%), een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het financieren van projecten, in obligaties uitgegeven door ondernemingen die actief zijn in de vastgoedsector (tussen 0% en 100%) en in  deelnemingen van ICBE’s (tussen 0% en 100%), met het oog op het genereren van zowel intresten, dividenden als meerwaarden.

Prestatie


Samenstelling van het fonds


  • BeeBonds Obligaties (50%)
  • Obligaties vastgoedsector (50%)
Wilt u meer weten over Securex? Contacteer ons Of raadpleeg onze Securex Life Invest Portfolio brochure