Securex Life Invest Portfolio

Uw geld laten slapen bij de bank of liever investeren en streven naar een hoger rendementspotentieel op lange termijn ? Ontdek onze oplossing.

De Belgische verzekeraar Securex Leven stelt u Securex Life Invest Portfolio voor, een tak 23-verzekeringsoplossing, naar Belgisch recht, die ernaar streeft op lange termijn een positief rendement te behalen.

Het rendementspotentieel wordt bepaald door de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u belegt.

Contacteer ons

Securex Life Responsible

Het fonds Securex Life Responsible tracht op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, belegt het intern fonds in een of meerdere onderliggende externe fondsen, die in verschillende activaklassen beleggen, die verbonden zijn aan MVO thema’s (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en ethische thema’s, ten belope van maximum 100% van de activa van het intern fonds Securex Life Responsible. Slechts een klein deel (tot max. 10%) kan, voor een efficiënt beheer van het intern fonds, worden belegd in monetaire instrumenten.

Samenvatting van milieu- en sociale kenmerken

Wilt u meer weten over de milieu- en sociale kenmerken van het fonds Securex Life Responsible? Klik hier.

Prestatie


Samenstelling van het fonds


  • Mixed Fund (100%)
Wilt u meer weten over Securex? Contacteer ons Of raadpleeg onze Securex Life Invest Portfolio brochure